Login    Paswoord
Toegankelijkheid zal vanzelfsprekend worden.

Verenigingen van de Adviesraad

Blindenzorg Licht en Liefde vzw
http://www.blindenzorglichtenliefde.be/
 
Inclusie Vlaanderen vzw, vereniging voor personen met verstandelijke handicap
http://www.inclusievlaanderen.be/
 
Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw
http://www.kvg.be/
 
Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw
http://www.kmbsvzw.be/
 
Onder Ons, vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen
http://www.onder-ons.be/
 
Persephone vzw, vereniging van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte
http://www.persephonevzw.org/
 
VEBES
 
Vlaams Oogpunt vzw
http://www.vlaamsoogpunt.be/
 
Vlaamse Vereniging voor Mensen met Gehoorstoornis vzw
http://www.vvmg.be/
 
Voluntas vzw, centrum voor gezinnen en personen met een handicap
http://www.voluntas.be/

SAMANA (vroeger Ziekenzorg CM vzw)
www.samana.be
 
Tot voor kort nog lid:
Vereniging voor personen met een handicap vzw
www.vfg.be
  
Adviesraad voor personen met een handicap van de stad Antwerpen