Login    Paswoord
Toegankelijkheid zal vanzelfsprekend worden.

Geschiedenis 2002 tot nu

2005

Eind 2005 werd de stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap opgericht. De WAT werd de werkgroep toegankelijkheid van deze adviesraad.
WAT blijft vormingsdagen geven voor personeel van de stad Antwerpen. Niet alleen voor baliepersoneel maar ook voor personeel van PO (Patrimoniumonderhoud) en SW (Stadswerken).

2009

Sinds 2009 wordt WAT ook betrokken bij het adviseren van ambtenaren bij het opmaken van plannen voor de (her)aanleg van straten en pleinen in de stad.

2010

Half 2010 vindt de directie van vzw Gouverneur Kinsbergen dat deelname aan de WAT niet meer tot het takenpakket behoort en trekt zich terug uit de werkgroep.

2013

De WAT bestaat 20 jaar. Op 6 mei kreeg de werkgroep een luisterrijk ontvangst op het 'schoon verdiep'. Schepen Van Campenhout opende daarna officieel de tentoonstelling over Universal Design, of integrale toegankelijkheid. Deze tentoonstelling liep tot 26 mei.

In samenwerking met Vormingplus verzorgt de WAT nog een aantal inleefmomenten in verschillende districten in Antwerpen. De bedoeling is om burgers te laten aanvoelen wat het is om als persoon met een handicap gebruik te maken van het openbaar domein. Maar vooral oog te krijgen wat de burger zelf kan doen aan de toegankelijkheid van zijn straat, zijn buurt.

2014

In de loop van 2014 worden verschillende adviezen aan de stad gegeven over de toegankelijkheid van de badboot, sorteerstraatjes, oprijplaten en liftjes, parkeerplaatsen voor personen met een handicap op de Italiëlei, gebruik van de rubber informatietegel voor blinden en slechtzienden.

2015

Het CTPA stopt met haar activiteiten op 1 maart 2015. Een zelfstandig agentschap zou vanaf 1 mei 2015 de activiteiten van alle provinciale toegankelijkheidsbureaus overnemen. De directie zou in Kermt zetelen. Voor De Lijn wordt station Zegel gescreend. Einde maart wordt een eerste vorming aan taxichauffeurs van verschillende maatschappijen gegeven. Er worden in de loop van mei vier vormingsdagen gepland voor de Karel de Grote Hogeschool.

2016

Leden van de WAT nemen deel aan de vergaderingen van de Commissie Openbaar Domein en van de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid. Enkele locaties van de Zomer van Antwerpen worden gescreend. Er wordt advies gevraagd voor het dakterras van het MAS en voor de aanpassing van een studentenlogementshuis.

De WAT werkt mee aan een toegankelijkheidswandeling op de Turnhoutsebaan en aan de actie 'Red de Stoep' in Borgerhout. Het rolstoelparcours wordt gebruikt in het Boelaerpark en voor personeel van het ministerie van Financiën op de Intaliëlei. Leden van de WAT geven vorming aan stadspersoneel en aan vrijwilligers van de Zomer van Antwerpen.

2017

Leden van de WAT nemen deel aan de vergaderingen van de Commissie Openbaar Domein. Enkele locaties van de Zomer van Antwerpen worden gescreend. De WAT geeft advies over een speeltuin in Spoor Oost, over het Elisabethcenter en over enkele werven in Borgerhout. Het rolstoelparcours wordt gebruikt in Borsbeek, Spoor Oost. In verschillende scholen (Antwerpen, Borgerhout, Wilrijk, Berchem) worden inleefmomenten verzorgd voor leerlingen.

Aan leden van de seniorenraad Berchem, Welzijnsoverleg Deurne, vrijwilligers Zomer van Antwerpen, buurtregisseurs Antwerpen, studenten interieursarchitectuur wordt vorming gegeven over integrale toegankelijkheid.

2018

De WAT bestaat 25 jaar. Er wordt bewust geen studiedag of academische zitting georganiseerd. Wel wordt er contact genomen met de opleiding architectuur in Antwerpen. Daar wordt aan een kleine groep studenten een intiatie en een inleefmoment gegeven over integrale toegankelijkheid.

Enkele scholen hebben een inleefmoment gekregen. Het rolstoelparcours wordt gebruikt door de adviesraad van Borsbeek tijdens de jaarmarkt. In september wordt het rolstoelparcours gebruikt door leerlingen van de lagere scholen van Borgerhout.

Misschien is 2018 wel het laatste jaar van de WAT. Er is dringend nood aan opvolging, maar overal is er tekort aan vrijwilligers, ook in de WAT.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur ons een mail.

Contactformulier