Login    Paswoord
Toegankelijkheid zal vanzelfsprekend worden.

Geschiedenis 1995 tot 2001

1995

Op 22 november 1995 werd een studiedag over Toegankelijkheid georganiseerd in het Wijkcentrum St. Andries. Mevrouw Sörensen hield een gelegenheidstoespraak.
Enige tijd later werd het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) opgericht. Er ontstond een nauwe samenwerking tussen de WAT en het CTPA.

De vertegenwoordigde verenigingen in de Werkgroep bleven grotendeels dezelfde maar een aantal verenigingen haakten af en andere verenigingen sloten aan.
De Werkgroep werd geleid door André Oomen (KVG) en daarna door Ann Vanderhallen (VFG).

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1996 werd een eerste wandeling ‘De 8 van Antwerpen’ georganiseerd met een afsluitende persconferentie in de Bourlaschouwburg. Zulke wandeling werd telkens herhaald naar aanleiding van de verkiezingen.

In het begin was de samenwerking met de Toeristische Dienst van de Stad Antwerpen nog intensief maar die verwaterde na een tijd.
De intentie van de WAT om een volledige inventaris te maken van de toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en alle horecazaken werd als onhaalbaar beschouwd. Alles moest trouwens vrijwillig gebeuren en het vroeg een enorme tijdsinvestering. De werking van de Werkgroep ging nu meer naar betere contacten op beleidsniveau.

Op vraag van stadsdiensten werden cursussen georganiseerd voor ambtenaren van de stad en de provincie om hen te leren omgaan met personen met  een handicap.

2001

Op 19 oktober 2001 organiseerde de WAT samen met het CTPA de workshop ‘de Grote Oversteek’ waar voor een twintig geïnteresseerde architecten en ingenieurs een aantal basisrichtlijnen van toegankelijkheid in theorie en in praktijk werden toegelicht.

Stilaan werd de WAT door verschillende openbare besturen beschouwd als een volwaardige gesprekspartner inzake toegankelijkheid. Sinds 1993 is het politiek én maatschappelijk klimaat duidelijk veranderd en raakt iedereen overtuigd dat toegankelijkheid een basisrecht is.

lees verder

Contact

Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur ons een mail.

Contactformulier